Az Alapítvány küldetése

Az Alapítvány adatai

Alapító Petrezselyem József
Az Alapítvány  
  neve Zöld Tara Tradicionális Pránanadi Alapítvány
  székhelye 3200 Gyöngyös, Gólya u. 124
  jogállása önálló jogi személyiség, közhasznú szervezet

 

Az alapítvány küldetése

Hisszük, hogy az emberek életminőségét alapvetően befolyásoló közérzetét és az egészségi állapotát jelentősen javíthatja a természetes életmód, és a természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód!

Ennek elérése érdekében tűztük ki céljainkat, feladatainkat:

Az Alapítvány Magyarország közigazgatási területén működő jogi személyek ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, illetve ezen közigazgatási területen élő természetes személyek részére alternatív egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi támogatás nyújtása.

Természetes életmóddal kapcsolatos, oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációs technikákra, az önismereti, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód, magatartásmód felismeréshez és gyakorláshoz való segítségnyújtás. Ennek érdekében az Alapítvány hatékony ismeretterjesztési tevékenységet, továbbá oktatási, kulturális és sport tevékenységet végez.

Megismerteti az embereket a természetes gyógymódokkal és kezelési lehetőségeket biztosít a gyógyulni vágyók számára, valamint a természetes gyógymódok oktatása. Ennek biztosítása érdekében egészségmegőrző, betegségmegelőző, valamint gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása, családsegítés, időskorúak gondozása.

Egyének spirituális és szellemi fejlődésének biztosítása, ennek érdekében tanfolyamok, táborok szervezése és lebonyolítása, kötetlen közös ismeretterjesztés, tapasztaltok megbeszélése.

Magyarországi és külföldi előadók, tanítók meghívása, az ezzel kapcsolatos költségek fedezése.

Spirituális témájú könyvek és egyéb kiadványok eseti és rendszeres megjelenítése, melyek az emberek szellemi fejlődését segíti elő.

Oktatási segédanyagok belső használatra történő – nem kereskedelmi forgalmú – kiadása.